SERKYD C32X70 - Kısa Yağlı Alkid Reçine

Koko Yağ Asidi Bazlı, Kısa Yağlı Alkid Reçine
Özellikler
  • Mükemmel parlaklık ve renk tutma
  • Çok iyi esneklik ve sertlik
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Çok yüksek sararma direnci
Kullanım Yerleri
  • Poliüretan son kat boya ve verniklerde
  • Fırın sistemlerde
  • Selülozik verniklerde
Teknik Spesifikasyonlar
Yağ Tipi
Koko yağ asidi
Yağ uzunluğu
~ %32
Solvent
Ksilen
Solid içeriği %
70 ± 1
Solid üzerinden asit değeri (mg KOH/g)
Max. 15
Renk ,Gardner (%50)
Max. 2
Viskozite (25°C) Gardner
25-35’’ (%60) Y/Z+
Görünüş
Berrak
Yoğunluk (gr/cm3)
1,06
OH değeri (mg KOH/g Solid)
. ~%3,7-3,9
Uyumluluk
Reçine Tipi
Uyumluluk
Kısa Yağlı Alkid Reçine
uyumlu
Orta Yağlı Alkid Reçine
uyumsuz
Uzun Yağlı Alkid Reçine
uyumsuz
Alifatik Sertleştiriciler
uyumlu
Aromatik Sertleştiriciler
uyumsuz
İzosiyanat Sertleştiriciler
uyumsuz
Amino Reçineler
uyumlu
Maleik Reçineler
uyumlu
Selülozik Reçineler
uyumlu
Fenolik Reçineler
uyumsuz
Polieter Polioller
uyumsuz
Rosin Esterler
uyumsuz
Ambalaj Şekli
Reçine Ksilen içinde %70’lik net 200 kg’lık varillerde sevk edilir.
Çözünürlük
Solvent Tipi
Çözünürlük
Toluen
çözünür
Ksilen
çözünür
White Spirit
çözünmez
n-Butanol
çözünmez
Metil Etil Keton
çözünür
n-Bütil Asetat
çözünür
Glikol Eterler
çözünür
Üretim Önerileri
Olası kullanım oranları
SERKYD C32X70/Amino Reçine :2/1–3/1-3/2 -4/1
SERKYD C32X70 /Selülozik reçine : 1/1 - 3/2 - 2/1
SERKYD C32X70 / Poliüretan Serleştirici :1/1 - 2/1
Fırın uygulama şartları
15‘ ; 150°C’ de
30‘ ; 120°C’ de
Depolama Şartları ve Raf Ömrü
Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin, kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30°C aralığında saklanmalıdır. Ambalajlar direkt güneşten ışığından uzak tutulmalıdır. Reçinenin raf ömrü uygun depolama şartlarında 1 senedir.
Malzeme Güvenliği
Malzeme Güvenliği Bilgi Formu istenildiği taktirde iletilir.
Diğer Kısa Yağlı Alkid Reçineler